• Спешна помощ

  Спешна помощ

  Цена: 18.00 лв


  «  Назад
 • Съдържание

  Поведение при неотложни състояния

  1 Кардиоваскуларни спешни случаи

  Angina pectoris

  Миокарден инфаркт

  Спиране на сърцето (Асистолия)

  Камерни екстрасистоли

  Камерна тахикардия

  Суправентрикуларна тахикардия

  Брадикардия

  Нарушена функция на пейсмейкър

  Кардиален белодробен оток

  Токсичен белодробен оток

  Хипертензивна криза

  Алергични реакции/Анафилаксия

  Кардиогенен шок

  Белодробна емболия

  Тромбоза на дълбоки вени

  Остра артериална недостатъчност

  2 Респираторни спешни случаи

  Asthma bronchiale

  Синдром на Krupp

  Epiglottitis

  Аспирация на чуждо тяло

  3 Травматологични спешни случаи

  Първа помощ на притиснати ранени

  Черепно-мозъчна травма

  Политравма

  Торакална травма

  Абдоминална травма

  Травма на гръбначния стълб

  Фрактури

  Изгаряне/попарване

  Токов удар/удар от гръм

  Съдови наранявания

  4 Гинекологични спешни случаи

  Раждане

  Спешни случаи от страна на детето преди раждане

  ЕРН гестоза/еклампсия

  Вагинално кръвотечение

  5 Абдоминални спешни случаи

  Остър корем

  Гастроинтестинално кръвотечение

  6 Неврологични спешни случаи

  Мозъчен удар

  Епилепсия

  Фебрилен гърч

  7 Психиатрични спешни случаи

  Състояния на възбуда

  Суицидна опасност

  8 Други спешни случаи

  Хипогликемия

  Диабетична кома

  Слънчев удар/топлинен удар

  Удавяне

  Нещастни случаи при водолази

  Хипотермия/измръзване

  Остра глаукома

  Хипервентилационна тетания

  9 Интоксикации

  Алкохолна интоксикация

  Интоксикация с наркоманогенни средства

  Лекарствена интоксикация

  Инсектициди

  Интоксикации с CO и CO2

  Отравяне с цианиди

  Ратворители/киселини/основи

  Препарати за почистване

  10 Апарати

  Пулсоксиметьр

  ЕКГ при оказване на първа помощ

  Дефибрилация

  Кардиоверзия

  Външен пейсмейкър

  Апарати за обдишване

  PEEP вентил

  11 Техники

  Кардиопулмонална реанимация

  Сърдечен масаж

  Обдишване с балон-маска

  Интубация

  Периферен венозен достъп

  Интракостален достъп

  Централен венозен достъп

  Торакален дренаж

  Стомашна сонда

  Стомашна промивка

  Провокирано повръщане

  Кониотомия

  12 Справки

  Фибринолитична терапия

  Аналгетична терапия

  Седация

  Лекарствени средства за наркоза

  Интубация

  Въвеждане в наркоза

  Поддържане на наркозата

  Настройване на апаратното дишане

  Ампутация

  Принудителна хоспитализация

  Установяване на смърт

  Формалности при настъпила смърт

  13 Лекарствени средства

  14 Обобщени материали

  Ендотрахеални тръби

  Венозни достъпи

  Педиатрични показатели

  Психофармакологични средства

  Бърз преглед на интоксикациите

  Перфузионно прилагани лекарства

  ЕКГ преглед

  Литературни източници на използваните фигури

  Списък на лекарствата

  Търговски наименования

  Предметен указател

  Година на издаване: 2006
  288 стр.

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?