• Фибромиалгия

  Фибромиалгия

  Валентина Решкова и Рашо Рашков

  Цена: лв


  «  Назад
 • Съдържание

  Предговор
    Използвани съкращения
    Въведение

  Фибромиалгия
    Определение
    История на фибромиалгията
    Критерии за диагноза
    Епидемиология
    Етиология
    Патогенеза
    Клинични прояви при фибромиалгията
    Диференциална диагноза на фибромиалгията
  Лечение на фибромиалгията
  Българският опит в областта на фибромиалгията
  Приложения
  Библиография


    През последните двадесет години нараства интересът към изучаване на клиничните прояви и лечението на фибромиалгията. Етиологични причини за това заболяване са повишаване на психическото напрежение, стреса и емоционалните фактори сред населението, липсата на работа и лошото финансово обезщетение. Поставянето на правилна и ранна диагноза фибромиалгия е фактор за добър успех от лечението.
    В настоящата монография са изложени теоретичните постановки и клиничното протичане на фибромиалгията, лечението и трудностите, които се срещат в практиката. Отразен е собственият опит на автора и наблюденията върху групи пациенти с фибромиалгията, лекувани с различни медикаменти.
    Монографията дава възможност за справка с теоретичното опознаване на проблема и приложението на знанията за разрешаване на практически въпроси.

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?