• Болка

  Болка

  Под редакцията на д-р В. Решкова, д.м.

  Цена: лв


  «  Назад
 •   Болката винаги е била обект на научни търсения от различни специалисти в областта на ревматологията, неврологията, анес- тезиологията, физиотерапията, кинезитерапията и други специ- алисти.

    В настоящата монография са изложени теоретичните поста- новки, оценката, лечението и трудностите при овладяване на болката, практическото приложение на познанието за болката.

    Книгата дава възможност за справка с теоретичното опозна- ване на проблема и приложението на знанията за разрешаване на практически въпроси.  Съдържание

  Въведение

  Механизми на развитие на болката

  Неправилно лекувана болка

  Методи за обективизиране и оценка на силата на ревматичната болка

  Немедикаментозно лечение на хроничната болка

  Медикаментозно лечение на болката

  Венозно приложение на медикаменти за лечение на хронична болка

  Фибромиалгия в доболничната помощ

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?