• Инфекциозни болести за медици

  Инфекциозни болести за медици

  Под редакцията на доц. Радка Комитова, д.м.

  Цена: лв


  «  Назад
 • Съдържание

    Инфекциозните болести сa широко обхватна и бързо променяща се дисциплина. Мобил- ността на хората, търговията на животни и храни, глобалното затопляне, миграцията, непред- сказуемите природни бедствия и политически конфликти променят облика на старите инфек- циозни болести и са предпоставка за поява на нови.
    Авторският колектив на учебника е положил усилия и старание да представи достъп- но, информативно и съвременно класическите инфекциозни болести, както и редица „горещи“ теми – инфекции при имунокомпрометирани, бременни и новородени, възрастни, свързани с биофилмите, както и след ухапване от животни, сепсис, сексуалнотрансмисивни инфекции. намерили са място и актуалните за 2013 г. MERS коронавируси и реалната зааплаха от поли- омиелит в Европа поради потока бежанци от Сирия.
    Традиционно учебникът е съставен от обща част (пропедевтика на инфектологията) и специална с отделните болести. Акцентът е поставен върху клиничната диагноза, етиологич- ното потвърждение и лечението. това определя практическата му насоченост. Материалът е изложен в стегнат, лесен за четене вид, а най-важната информация е синтезирана в таблици и фигури. Днес границите на Европа са отворени за младите лекари. Затова сме представили и поведението при някои проблеми, различно от това в дълго реформиращото се наше здраве- опазване. то е стандарт в Европа и редица икономически развити страни. Накрая е речникът на някои най-често срещани термини.   Нови моменти в ученика са:
      • клинични задачи – след всеки раздел, с коментар на отговорите;
      • тропически инфекции (бактериални и вирусни) – тази глава се включва за първи път в учебник по инфекциозни болести с оглед подпомагане на студентите при подготовката им за изпита. След нея е представен тест за самооценка;
      • за тези, които искат да знаят повече – заинтригуваща рубрика, в която читателят ще намери допълнителна актуална и важна информация, напр. за случаите на излекуване от ХИВ инфекция.
    Учебникът ще бъде полезен не само за студентите медици, а и за специали- зиращите лекари. както и за всеки, който иска да направи бърза справка по даден въпрос от инфектологията.

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?