• Инфузия. Трансфузия. Парентерално хранене

  Инфузия. Трансфузия. Парентерално хранене

  Улрих фон Хинтценщерн

  Цена: 22.00 лв


  «  Назад
 • Съдържание

  1.Технически основи
   1.1 Интравенозни достъпи
   1.2 Инфузионни методи
   1.3 Аспекти на техническата безопасност

  2. Инфузионни материали
   2.1 Постоянни канюли и катетри
   2.2 Инфузионни маркучи и принадлежности
   2.3 Филтри за инфузионна терапия
   2.4 Подгряване на инфузиите
   2.5 Смесени и многокамерни сакове
   2.6 Инфузионни разтвори

  3.Инфузионна практика
   3.1 Гравитачна инфузия
   3.2 Пневматична инфузия под налягане
   3.3 Определящи фактори на максимални инфузионни дебити
   3.4 Инфузионна помпа
   3.5 Помпа за спринцовка
   3.6 Комбинация от различни начини на инфузии
   3.7 Преносими инфузионни помпи
   3.8 Амбулаторно инфузионно лечение
   3.9 Помпи за ПКА
   3.10 Хигиенни аспекти
   3.11 Функциониране и използване на инфузии според закона за медицински продукти
   3.12 Поведение при инциденти с инфузионни и помпи за спринцовки
   3.13 Таблици за дозиране при помпи за спринцовки

  4.Несъвместимости при инфузионното лечение
   4.1 Проблематика на медикаментозната несъвместимост
   4.2 Списъци на несъвместимости

  5.Трансфузия
   5.1 Основни положения
   5.2 Общо протичане на една трансфузия
   5.3 Спешна трансфузия
   5.4 Реакции на трансфузия
   5.5 Особености при отделните кръвни препарати
   5.6 Даряване на кръв за себе си и автохемотрансфузия
   5.7 Система за осигуряване на качеството

  6.Парентерално хранене
   6.1 Обмяна при стрес
   6.2 Планиране на парентералното хранене
   6.3 Провеждане на парентералното хранене
   6.4 Специални субстрати и инфузионни разтвори
   6.5 Клинични картини и специфично парентерално хранене

  7.Особености при деца
   7.1 Инфузионна практика при деца
   7.2 Трансфузия на кръв и кръвни продукти при деца
   7.3 Парентерално хранене в детска възраст

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?