• Анатомичен учебен латинско-български речник

  Анатомичен учебен латинско-български речник

  Ирена Станкова

  Цена: 21.00 лв


  «  Назад
 • Съдържание

    Адресат на „Анатомичен учебен латинско-български речник” са студентите по медицина, дентална медицина, фармация, биология, студентите в различните специалности в медицинските колежи, преподавателите и преводачите, нуждаещи се от коректен превод на анатомичната терминология.
    Макроструктурата на анатомичния учебен речник включва три основни компонента:
    • Базова и периферна субстантивна и адективна лексика, допълнена с използваните в анатомичната терминосистема причастия, степени за сравнение и числителни редни имена;
    • Основни словосъчетания. В теоретичен план са разгледани видовете словосъчетания (атрибутивни, субстантивни и атрибутивно-субстантивни) и са посочени похватите за тяхното овладяване;
    • Словообразувателни гнезда.
    В микроструктурната зона на анатомичния учебен речник са представени:
    • Метафорични и метонимични преходи на съществителните и прилагателните имена;
    • Преминаването на думи от ежедневната реч в анатомичната терминология;
    • Отглаголни съществителни имена;
    • Умалителни съществителни имена.
    Към речниковите зони е конструирана система от упражнения с цел затвърждаване на терминологичната компетентност.

    Creating a lexicographic product which presents anatomical terminological system for the purposes of medical education in Bulgaria in a contemporary manner is a serious linguistic and methodological challenge in view of the growing interest in studying specialized terms in various scientific areas.
    The Anatomical Latin-Bulgarian Dictionary is intended for university students of medicine, dental medicine, pharmacy, biology and college students, lecturers and specialists who need a reference book in translating anatomical nomenclature. In this sense the dictionary serves as a multifunctional guidebook, which combines theoretical principles and practical exercises.

  Година на издаване: 2010
  368 стр.

 
 
 
 

Контактна информация

 • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
 • София 1000
 • Пл. Славейков № 11/ет. 6
 • Тел.: (02) 987 99 75
 • Тел./факс: (02) 987 13 08
 • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?