• Инфекциозни болести за медици

    Инфекциозни болести за медици

    Под редакцията на доц. Радка Комитова, д.м.

    Цена: лв


    Научете повече
  • Фибромиалгия

    Фибромиалгия

    Валентина Решкова и Рашо Рашков

    Цена: лв


    Научете повече
  •  
  • Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика

    Илюстрирани записки по мускулно-скелетна магнитнорезонансна образна диагностика

    В. Фишер, А. Дж. Грейнджър, К. Бондорф

    Цена: лв


    Научете повече
  • Зоонози при човека и животните

    Зоонози при човека и животните

    Под редакцията на проф. Св. Мартинов и доц. Р. Комитова

    Цена: лв


    Научете повече
  •  
  • Принципи на медицинската фармакология - второ допълнено и актуализирано издание

    Принципи на медицинската фармакология - второ допълнено и актуализирано издание

    Под редакцията на Иван Ламбев

    Цена: 17.00 лв


    Научете повече
  • Принципът на Войта

    Принципът на Войта

    Вацлав Войта и Анегрет Петерс

    Цена: 23.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Болка

    Болка

    Под редакцията на д-р В. Решкова, д.м.

    Цена: лв


    Научете повече
  • Инфекциозни болести - за студенти медици и стоматолози, второ преработено и допълнено издание

    Инфекциозни болести - за студенти медици и стоматолози, второ преработено и допълнено издание

    Под редакцията на проф. Г. Генев

    Цена: 17.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Неврология

    Неврология

    Под редакцията на проф. д-р И. Миланов, дмн

    Цена: 75.00 лв


    Научете повече
  • Инфузия. Трансфузия. Парентерално хранене

    Инфузия. Трансфузия. Парентерално хранене

    Улрих фон Хинтценщерн

    Цена: 22.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Дерматология и венерология

    Дерматология и венерология

    Под редакцията на проф. Н. Ботев и проф. Н. Цанков

    Цена: 25.00 лв


    Научете повече
  • Клинична вирусология. Второ допълнено и актуализирано издание

    Клинична вирусология. Второ допълнено и актуализирано издание

    под редакцията на Стефан Дундаров

    Цена: 28.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Медицински акроними, съкращения и символи от български, руски, латински, английски и немски език

    Медицински акроними, съкращения и символи от български, руски, латински, английски и немски език

    Петя Арнаудова

    Цена: 17.00 лв


    Научете повече
  • Ортопедична диагностика

    Ортопедична диагностика

    Волфганг Р. Хеп и Ханс У. Дебрунер

    Цена: 21.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Медицинска деонтология и медицинско право

    Медицинска деонтология и медицинско право

    Доц. д-р Петко Лисаев

    Цена: лв


    Научете повече
  • Спешна помощ

    Спешна помощ

    Цена: 18.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Мускулно-скелетни болкови синдроми

    Мускулно-скелетни болкови синдроми

    Под редакцията на В. Решкова и Ив. Миланов

    Цена: лв


    Научете повече
  • Интензивна медицина

    Интензивна медицина

    Йоахим Дьофингер и Франц Йеш

    Цена: лв


    Научете повече
  •  
  • Медицинска терминология - полиглотна, епонимна и акронимна

    Медицинска терминология - полиглотна, епонимна и акронимна

    Петя Арнаудова

    Цена: лв


    Научете повече
  • Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика

    Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика

    Димитър Йовчев

    Цена: лв


    Научете повече
  •  
  • Repetitorium terminologicum medicinalе

    Repetitorium terminologicum medicinalе

    Ирина Станкова

    Цена: лв


    Научете повече
  • Атлас по ултразвукова диагностика

    Атлас по ултразвукова диагностика

    под редакцията на Валери Чакърски

    Цена: 84.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Терапия на инфекциозните болести

    Терапия на инфекциозните болести

    Под редакцията на проф. Г. Генев

    Цена: 20.00 лв


    Научете повече
  • Наръчник по рентгенология – индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза

    Наръчник по рентгенология – индикации, находки, работни техники, диференциална диагноза

    Отговорни редактори Р. Битнер и Р. Росдойчер

    Цена: лв


    Научете повече
  •  
  • Диференциално-диагностичен компендиум

    Диференциално-диагностичен компендиум

    Ян Хорни

    Цена: 14.00 лв


    Научете повече
  • Психотерапия

    Психотерапия

    Под редакцията на проф. д-р Христо Христозов

    Цена: 19.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Анатомичен учебен латинско-български речник

    Анатомичен учебен латинско-български речник

    Ирена Станкова

    Цена: 21.00 лв


    Научете повече
  • Ръководство по лечебен масаж

    Ръководство по лечебен масаж

    Морис Боажей

    Цена: 18.00 лв


    Научете повече
  •  
  • Психиатрия

    Психиатрия

    Под редакцията на проф. Вихра Миланова

    Цена: лв


    Научете повече
  • Анатомичен латинско - българско - английски речник

    Анатомичен латинско - българско - английски речник

    Ирена Станкова

    Цена: 20.00 лв


    Научете повече
  •  
 
 
 
 

Контактна информация

  • Издателство „Медицина и физкултура” ЕООД
  • София 1000
  • Пл. Славейков № 11/ет. 6
  • Тел.: (02) 987 99 75
  • Тел./факс: (02) 987 13 08
  • e-mail: medpubl@abv.bg
Изпрати запитване
Име
Email
Тема
Запитване
Готови ли сте?